De Rechtspraak schat dat voor sommige zaakstypen ongeveer de helft van het normale aantal zittingen wordt gehouden. Echt betrouwbare cijfers zijn vanwege de registratietijd nog niet beschikbaar, aldus een woordvoerder.

Voor sommige civiele zaakstypen is het al wel mogelijk om een inschatting te maken, stelt hij. Bij familiezaken vinden wekelijks ongeveer vijfhonderd zittingen plaats, ongeveer de helft van het gebruikelijke aantal. Datzelfde geldt voor kort gedingen (nu ongeveer honderd per week) en ondertoezichtstellingen (circa vierhonderd per week). Die getallen kunnen nog oplopen als gevolg van vertraging in de registratie. De zittingen vinden fysiek plaats, in aanwezigheid van procespartijen of via telefoon of video.

Vorige week liet de Rechtspraak weten vanaf 11 mei weer op beperkte schaal rechtszaken te behandelen in de zittingszaal, in fysieke aanwezigheid van procespartijen en verdachten. Publiek krijgt nog geen toegang.
De gerechtsgebouwen worden momenteel coronabestendig gemaakt. Daarnaast komen er ruimere openingstijden, zodat zittingen ook vroeg in de ochtend of aan het begin van de avond mogelijk zijn.

Coronacrisis
Advertentie