Het voorstel van de algemene raad betekent dat de verplichte twintig PO-punten worden terugbracht naar tien. De verplichting om per geregistreerd rechtsgebied tien PO-punten te halen wordt gehalveerd naar vijf.
Ook het aantal verplichte uren dat jaarlijks moet worden deelgenomen aan de kwaliteitstoetsen wordt met de helft verminderd. Nader onderzocht wordt of dat gevolgen heeft voor de compensatieregeling.

Door de coronacrisis zijn advocaten nu ernstig beperkt in hun mogelijkheden om opleidingspunten te behalen, stelt de algemene raad. Bovendien is er niet op alle rechtsgebieden voldoende digitaal aanbod beschikbaar. Het ziet er niet naar uit dat dat de komende maanden gerealiseerd kan worden.

Het voorstel van de algemene raad wordt eind juni besproken in de reguliere vergadering van het college van afgevaardigden.

Coronacrisis

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie