Ombudsman Reinier van Zutphen: ‘Verdachte burgers zijn niet altijd op de hoogte. Terwijl de gevolgen verstrekkend kunnen zijn. Zo kunnen zij bijvoorbeeld een strafblad krijgen. Dat realiseert men zich vaak niet. Zoals bijvoorbeeld nu ook met de ‘coronaboete’, dat is niet alleen een boete, maar ook een aantekening. Dan heb je dus een strafblad. Behoorlijke informatieverstrekking is de basis voor toegang tot recht.’

Volgens de ombudsman moet overheidsinformatie rondom strafbeschikkingen en sepotbeslissingen in ieder geval aan een aantal voorwaarden voldoen. In de eerste plaats moet duidelijk zijn wat een strafbeschikking of sepotbeslissing inhoudt. Daarnaast moet helder worden aangegeven wat de gevolgen zijn en wat iemand ertegen kan doen. Geef uitleg over de verzetprocedure en benadruk daarbij dat de burger bij betaling afstand doet van het recht op verzet, aldus de ombudsman.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie