Stichting LANGZS heeft zich vrijdag in een open brief aan de Rechtspraak beklaagd over de impact van de coronamaatregelen op slachtoffers binnen het strafproces.

Slachtofferrechten worden in deze tijden van crisis niet altijd geëerbiedigd, stelt het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers. ‘Zo worden bijvoorbeeld sommige slachtoffers de toegang tot zittingen ontzegd en mogen weer anderen die wel welkom zijn hun partner niet meenemen. Ze worden niet of uiterst laat op de hoogte gesteld van uitstel van zittingen en het beleid van de arrondissementen en ressorten is niet eenduidig.’

Stichting LANGZS roept de Rechtspraak op ervoor te zorgen dat rechters hun werk op zo’n wijze kunnen doen dat slachtofferrechten ook daadwerkelijk uitgeoefend kunnen worden.

Lees hier de open brief

Advertentie