Advocaten die staan ingeschreven bij de RvR dienen per rechtsgebied jaarlijks een aantal punten voor permanente educatie (PE) te behalen. Door de coronacrisis worden advocaten beperkt in hun mogelijkheden alle opleidingspunten te behalen, schrijft de RvR. ‘Het zal in de komende tijd mogelijk voorkomen dat er – vanwege bijvoorbeeld inhaalacties – een verhoogd beroep zal worden gedaan op de voor werkzaamheden beschikbare tijd.’

Reden voor de RvR om de opleidingseisen tijdelijk te halveren. Onlangs stelde de Algemene Raad (AR) van de NOvA hetzelfde voor met betrekking tot de verplichte PO-punten die advocaten in 2020 moeten behalen. Ook daar is sprake van een halvering: tien in plaats van twintig PO-punten in totaal en vijf in plaats van tien PO-punten per rechtsgebied. Het voorstel van de AR wordt besproken in de reguliere vergadering van het College van Afgevaardigden eind juni.

De tijdelijke versoepeling van de RvR geldt alleen voor de voorwaarden die worden gesteld aan permanente educatie. Als het gaat om de eerste toelating door de RVR van een advocaat tot een specifiek rechtsterrein, blijven de bestaande inschrijvingsvoorwaarden ongewijzigd.

Coronacrisis

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie