Dit meldt het kabinet woensdag in een Kamerbrief. De regeling geldt voor sociaal advocaten die dit jaar door de coronacrisis hun vergoedingen uit de gesubsidieerde rechtsbijstand met meer dan twintig procent zien dalen. Zij kunnen voor de extra omzetderving een tegemoetkoming krijgen tot tachtig procent. De regeling kent een maximumvergoeding van veertigduizend euro per sociaal advocaat. De aanvraag kan in december 2020 worden ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand. In januari 2021 wordt de tegemoetkoming eventueel toegekend, verrekend met de al bestaande voorschotregeling.

De ministerraad heeft met het extra ‘vangnet’ ingestemd op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming. ‘Ik vind het belangrijk dat mensen die wat minder te besteden hebben ook hun recht kunnen blijven halen in de toekomst, bijvoorbeeld bij een arbeidsconflict of huisuitzetting’, aldus Dekker. ‘Om te voorkomen dat degenen die hen daarbij juridisch helpen door de coronacrisis kopje onder gaan, komt er een vangnet. Zo kunnen sociaal advocaten en mediators bij dalende vergoedingen vanuit de gesubsidieerde rechtsbijstand toch op de been blijven.’

Extra steun

De steun komt in aanvulling op de eerder genomen maatregelen voor sociaal advocaten, zoals de voorschotregeling en de tussentijdse declaratie in extra-uren-zaken. Onder meer de NOvA en de Vereniging Advocatenbelangen vroegen eerder al om extra overheidssteun voor sociaal advocaten vanwege de coronacrisis.

crona

Deel van Dossier

Coronacrisis

De uitbraak van het coronavirus heeft ingrijpende gevolgen, ook voor de advocatuur. Volg hier de belangrijkste ontwikkelingen.

Coronacrisis

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie