Wetenschappers van de Erasmus Universiteit en de Universiteit Twente hebben een verkenning uitgevoerd naar het vakmanschap van de advocaat, meldt de NOvA. Naast raadpleging van wetenschappelijke literatuur zijn inzichten opgehaald uit de balie, onder andere door interviews met advocaten. De resultaten zijn gebundeld in het rapport Meesterschap is vakmanschap.

Het rapport zoomt in op diverse aspecten van vakmanschap: expertise (kennis en ervaring), samenwerking en interactie met andere partijen (zoals cliënten, vakgenoten en professionele counterparts) en attitude, oftewel de verhouding tot het recht en de professionele motivatie. De uitkomsten worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van de tool.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie