Dat meldt minister Dekker voor Rechtsbescherming in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens Dekker zijn de coronamaatregelen in de justitiële inrichtingen effectief geweest. ‘In het gevangeniswezen is de afgelopen weken sprake geweest van slechts veertien besmettingen. In de forensische zorg hebben zes besmettingen plaatsgevonden. Inmiddels zijn de inrichtingen allemaal vrij van het coronavirus. In de justitiële jeugdinrichtingen zijn geen besmettingen vastgesteld.’ In totaal telt Nederland zo’n tienduizend justitiabelen.

Dekker wil de coronabeperkingen voor gedetineerden en tbs’ers stapsgewijs verruimen. Per 2 juni start een proef in penitentiaire inrichtingen in Alphen aan den Rijn, Veenhuizen en Arnhem. Gedetineerden mogen daar één uur per week één bezoeker ontvangen. Zij worden van elkaar gescheiden door plexiglas. ‘Omdat we hebben gemerkt dat dit het geluid verminderd, krijgen bezoekers nu een telefoon om met elkaar te bellen’, vertelt directeur Cees Niessen van PI Alphen aan de Rijn tegenover Omroep West. ‘Hierdoor ziet het er niet meer uit zoals we in Nederland gewend zijn, maar meer zoals we kennen uit Amerikaanse films.’

Tbs'ers

Als de proef slaagt, kan de verruiming van de bezoekregeling per 16 juni worden uitgebreid naar andere inrichtingen. Het doel is dat gedetineerden in augustus overal weer meerdere bezoekers kunnen ontvangen. Advocaten mochten tijdens het strenge coronaregime al op bezoek bij hun cliënt. Zij klaagden regelmatig over het gebrek aan onderlinge afstand en het besmettingsgevaar voor hun cliënten.

Tbs’ers en jeugdige justitiabelen mogen per 2 juni in alle inrichtingen weer op beperkte basis bezoek ontvangen en met verlof. Dit is op ruimere schaal dan bij reguliere gedetineerden omdat bij hen bezoek en verlof onderdeel uitmaakt van de behandeling. Een tbs’er kan één uur per week één bezoeker ontvangen, een jeugdige justitiabele twee ouders of wettelijke vertegenwoordigers. Beide groepen mogen éénmaal per week maximaal twee uur met begeleid verlof. Dit moet onderdeel zijn van hun behandelplan en in het belang van hun re-integratie.

crona

Deel van Dossier

Coronacrisis

De uitbraak van het coronavirus heeft ingrijpende gevolgen, ook voor de advocatuur. Volg hier de belangrijkste ontwikkelingen.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie