De ministerraad besloot vrijdag het adviescollege in te stellen. Volgens het kabinet voldoet het huidige stelsel van schadevergoedingsregelingen in de praktijk niet altijd meer. Zo kunnen slachtoffers met eenvoudige schades zich voegen in het strafproces, waarbij de overheid de opgelegde schadevergoeding voorschiet en voor hen int.
Bij juridisch complexere schades is dat niet mogelijk. Slachtoffers moeten dan zelf naar de civiele rechter, hetgeen een lang, moeizaam en kostbaar traject is met een onzekere uitkomst.

Schadefonds

Ook is de hoogte van een schadevergoeding nu afhankelijk van het feit of er een dader bekend is. Als er geen dader bekend is, kan een slachtoffer alleen terecht bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven voor een tegemoetkoming. Dit is alleen mogelijk voor slachtoffers van bepaalde gewelds- en zedenmisdrijven, terwijl slachtoffers van andere misdrijven ook grote schade kunnen hebben.

De ministerraad vraagt het college volgend jaar februari te adviseren over de mogelijkheden om tot een afgewogen, consequent en betaalbaar stelsel voor schadevergoeding en tegemoetkoming van schade voor slachtoffers te komen. Ook de rol van de overheid moet daarbij aan bod komen.

Samenstelling

Minister van Staat en voormalig vicepresident van de Raad van State Piet Hein Donner wordt voorzitter van het adviescollege. De overige leden zijn Siewert Lindenbergh, hoogleraar privaatrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam; Wouter Veraart, hoogleraar rechtstheorie en rechtsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam; Antony Pemberton, hoogleraar victimologie aan de Universiteit Tilburg; Suzan van der Aa, hoogleraar straf-en procesrecht aan de Universiteit Maastricht en José Lazeroms, tot 1 juli interim-directeur-generaal Belastingdienst.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie