Het was al langer bekend dat de BA-nieuwe-stijl zou beginnen in het voorjaar van 2021: nu is er met 1 maart een concrete datum. De eerste lichting advocaat-stagiairs kan zich vanaf september dit jaar inschrijven. De beroepsopleiding duurt voortaan twee in plaats van drie jaar. De kosten bedragen 11.434 euro ex btw, een daling van circa twintig procent.

Inhoudelijk komt er binnen de opleiding meer aandacht voor praktijkvaardigheden en ethiek. ‘Ook is er oog voor veranderingen in de juridische dienstverlening’, zegt AR-lid Susan Kaak. ‘Zoals digitale vaardigheden en ondernemerschap.’ De juridische inhoud blijft een kernwaarde in het curriculum. De inhoudelijke kennis wordt in de vernieuwde beroepsopleiding bij aanvang getoetst via een basistest. Voor die test kunnen stagiairs niet zakken. Wel zijn ze samen met hun patroon verantwoordelijk voor het wegwerken van lacunes. De basistest gaat 160 euro kosten.

Basistest

De basistest was de afgelopen jaren een van de discussiepunten rond de vernieuwde opleiding in het College van Afgevaardigden (CvA). Diverse fracties vreesden dat de test een selecterende werking ging krijgen en een drempel zou opwerpen voor aanstaande advocaten. Uiteindelijk stemde het CvA in, omdat de test niet voorwaardelijk is. Het CvA was positief over de prominente rol voor vaardigheden in de nieuwe opzet. Met deze verandering komt de AR tegemoet aan de kritiek dat er in de huidige opleiding te veel aandacht is voor cognitieve vakken.

Nieuw is ook het beroep dat kantoren uit de sociale advocatuur kunnen doen een tegemoetkoming in de studiekosten voor hun stagiairs. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft voor deze subsidieregeling eenmalig een bedrag van twee miljoen euro toegezegd, als onderdeel van het innovatiebudget van zes miljoen euro voor de sociale advocatuur. Noodlijdende sociale kantoren hebben al jaren moeite om de kosten voor nieuwe stagiairs op te brengen. Daarom heeft de NOvA de Raad voor Rechtsbijstand gevraagd de subsidieregeling uit te werken, in overleg met de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN).

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie