Ook mogen bezoekers een kind tot en met 4 jaar meenemen. Voor tbs-gestelden en jeugdigen wordt verlof uitgebreid van 1 uur naar 2 uur per de week. Bij jeugdigen mogen naast ouders/wettelijk vertegenwoordigers ook anderen op bezoek komen. De overige maatregelen zoals het beheersen van de in- en uitstroom van gedetineerden blijven van kracht.

Volgens DJI zijn de ervaringen met de eerste versoepelingen sinds begin juni positief. Er hebben zich in de pilotlocaties geen nieuwe besmettingen onder justitiabelen voorgedaan. Daardoor is het nu mogelijk om een volgende stap te zetten in de uitbreiding van bezoek en verlof.

Versoepelingen per 16 juni:

  • In alle penitentiaire inrichtingen die de benodigde maatregelen hebben kunnen treffen om bezoek verantwoord toe te laten, wordt bezoek weer toegestaan (maximaal één uur per week één bezoeker).
  • Een bezoeker mag één kind van de leeftijd tot en met 4 jaar meenemen. Het kind blijft dan bij de bezoeker op schoot.
  • Incidenteel verlof, bijvoorbeeld voor studie, kan weer worden verleend.
  • Bezoek aan tbs-klinieken en jeugdinrichtingen wordt uitgebreid van 1 uur naar 2 uur per de week. Bij jeugdinrichtingen mogen vanaf dan ook anderen dan ouders/wettelijk vertegenwoordigers op bezoek komen.

In tbs-klinieken en jeugdinrichtingen wordt begeleid verlof geleidelijk uitgebreid. Waar mogelijk wordt onbegeleid verlof voor werk en school toegestaan.

Advertentie