De gemiddelde wachttijd bij de Raden van Discipline steeg in 2019 van zesenhalf naar zeven maanden. Het aantal nieuwe tuchtzaken daalde van 1024 naar 846, een afname van zeventien procent. In 2018 steeg de doorlooptijd bij de Raden al van vijf naar zesenhalf maanden. In de jaarverslagen wordt gewezen op ‘capaciteitsproblemen’. Ook bij het Hof van Discipline steeg in 2019 de wachttijd voor hoger beroep van zes naar zeven maanden. Het Hof heeft maatregelen genomen om in 2020 sneller te werken, maar verwacht dat de coronacrisis het effect daarvan zal belemmeren.

De vier Raden van Discipline deden in 2019 928 zaken af. In 295 daarvan werd een tuchtmaatregel opgelegd, oftewel 1,65 procent van alle advocaten in Nederland. Dat is een lichte stijging vergeleken met 2018, toen 1,5 procent van de advocaten werd terechtgewezen. In 2019 werden 131 waarschuwingen, 65 berispingen en 49 schorsingen opgelegd. De zwaarste sanctie, schrapping van het tableau, trof vorig jaar elf advocaten. Het jaar ervoor waren dat er veertien.

Bekrachtiging

Het Hof van Discipline beoordeelde in 2019 193 beslissingen van de Raden van Discipline. Net als in vorige jaren werd een meerderheid hiervan bekrachtigd: 117. In 52 tuchtzaken vernietigde het Hof een eerdere beslissing, in twintig gevallen was het hoger beroep niet-ontvankelijk en in vijf zaken werd de klacht ingetrokken.

Vorige week bleek uit de jaarcijfers van het landelijk dekenberaad dat in 2019 het aantal klachten tegen advocaten met twaalf procent is gestegen.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie