Het besluit van minister Dekker om een tegemoetkomingsregeling voor sociale rechtsbijstandverleners te treffen, is in overleg tussen de NOvA, de RvR en het ministerie van Justitie en Veiligheid tot stand gekomen.

De omzetdaling van sociaal advocaten, mediators en bijzondere curatoren die ingeschreven staan bij de RvR, van tussen de twintig procent en het nader te bepalen maximum wordt voor tachtig procent gecompenseerd tot een bedrag van maximaal 40.000 euro. Aan het einde van 2020 wordt de maximale omzetdaling die wordt gecompenseerd bepaald aan de hand van de gemiddelde omzetdaling.

Tegemoetkoming

De Raad voor Rechtsbijstand kan begin volgend jaar tegemoetkomen in inkomensverlies, door de mogelijke afname van het aantal afgegeven toevoegingen, piketmeldingen en toegekende extra uren in 2020.

Sociaal advocaten, mediators en curatoren, kunnen in december een aanvraag doen voor een tegemoetkoming. Daartoe dienen ze een eenvoudig aanvraagformulier in te vullen. De RvR berekent vervolgens het inkomensverlies.

De extra steun komt in aanvulling op de eerder genomen maatregelen voor sociaal advocaten, zoals de voorschotregeling en de tussentijdse declaratie in extra-uren-zaken.

crona

Deel van Dossier

Coronacrisis

De uitbraak van het coronavirus heeft ingrijpende gevolgen, ook voor de advocatuur. Volg hier de belangrijkste ontwikkelingen.

Coronacrisis

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie