In zijn brief aan de Kamer schrijft De Jonge dat ‘een zorgvuldige behandeling in de Tweede en Eerste Kamer tijd en aandacht vergt’. De inwerkingtreding van de wet op 1 juli is daarom niet haalbaar. Wanneer de nieuwe wet wel van kracht zal zijn, komt niet uit de brief naar voren. ‘Zolang de tijdelijke wet niet geldt en de omstandigheden ertoe noodzaken, zijn de noodverordeningen van kracht die in mijn opdracht tot stand worden gebracht.’

Zware kritiek

Op het conceptwetsvoorstel van de Tijdelijke wet covid-19 kwam in het kader van de consultatie zware kritiek. Volgens de Nederlandse orde van advocaten is het niet nodig de inperking van grondrechten en vrijheden via een tijdelijke wet te regelen. De overheid kan dat ook doen met noodverordeningen, stelt de NOvA. De Raad voor de Rechtspraak is erg kritisch met name over de vele vage en open normen in het wetsvoorstel.

Ook het Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens, de Nationale ombudsman, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden toonden zich kritisch.

Advocaat Willem van der Werf stelt in zijn opinie op Advocatenblad.nl dat de coronawet onze democratische rechtsstaat bedreigt. ‘Van een zorgvuldige afweging van de bescherming van de volksgezondheid enerzijds en de grondrechten en sociale en economische belangen anderzijds bij de vastlegging van maatregelen, is in het wetsvoorstel geen enkele sprake. De minister van VWS krijgt carte blanche.’

crona

Deel van Dossier

Coronacrisis

De uitbraak van het coronavirus heeft ingrijpende gevolgen, ook voor de advocatuur. Volg hier de belangrijkste ontwikkelingen.

Coronacrisis

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie