De advocaten werden buiten Ankara tegengehouden door een politiecordon. Ook zou een poging zijn gedaan om de deken van Ordu te arresteren. De demonstratie zou onverantwoord zijn vanwege de corona-epidemie.

Aanhangers

Met de wijziging van de Advocatenwet wordt het mogelijk nieuwe advocatenordes op te richten, naast de bestaande ordes van advocaten. Daarmee zou ook het aantal afgevaardigden [van deze seculiere ordes] naar de Vereniging van Turkse Advocatenordes (TBB) wijzigen. Aanhangers van president Erdogan’s Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AKP) zouden daardoor meer zeggenschap krijgen in de TBB.

Volgens de AKP is de wetswijziging nodig omdat het huidige systeem van verkiezingen van de ordes ‘ondemocratisch’ zou zijn. Ordebestuurders worden om de twee jaar gekozen door advocaten, die verplicht lid zijn van de orde. In de grote steden met de meeste advocaten (Ankara, Istanboel, Izmir, Antalya en Diyarbakir) zijn traditioneel seculiere advocaten aan de macht.

Bedreiging

Met de wetswijziging wordt het laatste bastion van onafhankelijkheid binnen de Turkse rechtsorde een gevoelige slag toegebracht. Een bijzonder zorgelijke ontwikkeling, vinden mensenrechtenorganisaties. ‘De lokale ordes van advocaten hebben zich sinds de laatste jaren ontwikkeld tot de enig overgebleven publiekrechtelijke instantie die opkomt voor de Turkse rechtstaat,’ zegt Emma Sinclair-Webb, directeur van Human Rights Watch in Turkije. ‘Zij spraken zich consequent uit tegen slechte wetgeving en de ondermijning van mensenrechten. Daarmee vormden zij een bedreiging voor de regering van president Erdogan.’

Voorzitter Metin Feyzioğlu van de overkoepelende Turkse Vereniging van Advocatenordes (TBB) speelt een bijzondere rol in de discussie. Volgens hem deden slechts dertig lokale dekens mee aan het protest, zei hij zondag op CNN. Bovendien begreep hij niet waarom de advocaten niet wachtten tot ze door het parlement werden uitgenodigd om over de wetswijziging te praten, zei hij.

Vals spel

Maar volgens de Izmirse advocaat Ali Deman Güler speelt Feyzioğlu een vals spel. ‘Hij werkt mee aan de wetswijziging om zijn positie als voorzitter van de TBB veilig te stellen,’ zegt hij. ‘Feyzioğlu steunde onze protestmars niet. Waarom niet? Hij is gekozen door afgevaardigden van alle ordes. Onder de huidige wetgeving kan hij niet worden herkozen, met de wetswijziging wel.’
Het voorstel tot wijziging wordt naar verwachting deze week in het parlement behandeld. TBB-voorzitter Feyzioğlu hield zich, ook na herhaalde verzoeken, onbereikbaar voor commentaar.

turkse vlag met de cdor

Erdogan richt vizier op Turkse ordes

President Erdoğan wil de Turkse Advocatenwet veranderen om kritische advocatenordes de voet dwars te zetten.

tat1

Tatiana Scheltema

Freelance journalist

Profile page
Advertentie