Dat schrijft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer. In 2020 trekt het kabinet 30 miljoen euro extra uit voor de stelsels Bewaken en Beveiligen en Getuigenbescherming, in 2021 wordt dat 40 miljoen en vanaf 2023 jaarlijks 55 miljoen euro.

De moord op advocaat Derk Wiersum vorig jaar was de directe aanleiding voor de aangescherpte beveiliging. ‘Excessief geweld tegen de dragers van onze democratische rechtsstaat is vanuit criminele netwerken geen taboe meer’, schrijft Grapperhaus. Het gaat om advocaten, officieren van justitie, rechters, journalisten en lokale bestuurders. Zij moeten volgens de minister hun beroep ‘veilig en zonder vrees kunnen uitoefenen.’

Weerbaarheid

Er wordt vooral extra geïnvesteerd in de uitvoering van het bewaken en beveiligen. De politie krijgt 30 fte extra om informatie te verzamelen over de dreiging rond togaberoepen en andere dragers van de rechtsstaat. Het beoordelen, besluiten en adviseren op basis van deze informatie vergt 50 fte aanvullende capaciteit: niet alleen bij de politie, maar ook bij het OM en de NCTV. Het meeste geld gaat naar de concrete toepassing van de beveiliging: hier krijgt de politie 120 fte extra voor. Dat zorgt ervoor dat elke regionale politie-eenheid een eigen Bewaken en Beveiligen-team heeft.

Structureel een miljoen euro is gereserveerd voor vergroting van de weerbaarheid van advocaten en andere kwetsbare beroepsgroepen. Zij kunnen gebruik maken van trainingen en informatiemateriaal. Er wordt meer samengewerkt en best practices  worden breder gedeeld. ‘Door beter te kunnen reageren op bepaalde vormen van bedreiging, intimidatie, agressie of geweld kan rust en een handelingsperspectief geboden worden’, aldus Grapperhaus. ‘Bovendien kan in gevallen voorkomen worden dat men eerder dan nodig bewaakt of beveiligd moet worden.’

Pakket

De extra investeringen in de beveiliging maken onderdeel uit van een groter pakket maatregelen in een “breed offensief” tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Een centraal onderdeel van deze aanpak is het Multidisciplinair Interventieteam (MIT), waarin verschillende opsporingsinstanties zoals de FIOD en het OM nauw samenwerken. Voor het hele pakket stelt het kabinet in 2020 88 miljoen euro beschikbaar, in 2021 141 miljoen en vanaf 2022 150 miljoen euro. Daarmee ontvangt het programma Bewaken en Beveiligen circa een derde van het budget.

Condoleance Derk Wiersum breed 2

Deel van Dossier

Derk Wiersum

Dossier Derk Wiersum op de website van het Advocatenblad

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie