De mogelijkheid tot online intervisie is door de NOvA in het leven geroepen nadat door de coronacrisis fysieke bijeenkomsten onmogelijk werden. Dit terwijl per 1 maart de professionele verplichting tot intervisie voor advocaten was ingegaan als onderdeel van de kwaliteitstoets. Er stond een lichting net opgeleide gespreksleiders klaar om aan te slag te gaan met groepen.

Bosman (Bosman Advocatuur, Deventer) is één van die gespreksleiders. ‘Ik dacht meteen: waarom doen we de intervisie niet online?’ Bosman organiseerde een digitale intervisiesessie met vier advocaten. ‘Ik heb heel bewust gekozen voor maximaal vier deelnemers, zodat je elkaar constant ziet op het beeldscherm. De videoverbinding was goed. We konden elkaar allemaal scherp in de ogen kijken en kregen ieders gezichtsuitdrukking goed mee. Dat je die dimensie online mist, merkte ik niet. Ik denk dat we elkaar beter konden observeren dan als je met acht mensen aan een tafel zit op anderhalve meter van elkaar.’

Vertrouwelijkheid

De inhoud van de gesprekken was goed, stelt Bosman. ‘We spraken over een zaak waarin een tegengesteld belang speelde, over de balans tussen werk en privé en je persoonlijke motivatie. Het ging echt de diepte in, dat ging verrassend goed. Het lukte ook om de spreektijd te verdelen, iedereen kwam aan bod.’ De deelnemende advocaten waren enthousiast, aldus Bosman. ‘Zij willen hier graag mee verder.’

Een belangrijke voorwaarde die de NOvA stelt aan online intervisie is de waarborg van vertrouwelijkheid en privacy. Zo moeten deelnemers de digitale bijeenkomst volgen in een afgesloten ruimte zonder aanwezigheid van derden. Bosman heeft veel aandacht voor de veiligheid van de deelnemers. ‘Ik heb na alle horrorverhalen bewust niet voor Zoom gekozen, maar voor Microsoft Teams. Dat is keurig beveiligd. Wanneer je mensen vertrouwelijkheid toezegt, moet je dat ook waarmaken. Ik laat deelnemers standaard een geheimhoudingsverklaring tekenen. Ook dat kan digitaal.’

Structureel

Ondanks dat de coronamaatregelen zijn versoepeld, verlengt de NOvA de optie van online intervisie tot het einde van het kalenderjaar. ‘Fysiek bij elkaar komen door de anderhalvemeterregel zal lastig zijn’, schrijft de NOvA. Bovendien zijn er inmiddels positieve ervaringen met deze aanpak. Daarom wordt overwogen om de digitale variant structureel mogelijk te maken. Daar is Bosman, die werkt met een eigen pool van gespreksleiders uit de advocatuur, een voorstander van: ‘Met name omdat de deelnemers enthousiast zijn. Het bevalt tot nu toe goed.’

crona

Deel van Dossier

Coronacrisis

De uitbraak van het coronavirus heeft ingrijpende gevolgen, ook voor de advocatuur. Volg hier de belangrijkste ontwikkelingen.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie