Ruim driekwart van de vFAS-leden vermoedt dat mensen hun beslissing uitstellen vanwege financiële onzekerheid. Ook zorgen om huisvesting na de scheiding spelen een rol.
Ook het gegeven dat de kinderen nu onverwachts fulltime thuis waren, lijkt aanleiding te zijn geweest om de aanvraag op te schorten. In sommige gevallen heeft de coronacrisis echtparen dichter tot elkaar gebracht of doen kiezen voor relatietherapie of mediation.
Volgens Alexander Leuftink, voorzitter van de vFAS, is wel sprake van een stijging in het aantal gezamenlijke verzoeken tot echtscheiding.’Dat zou kunnen betekenen dat mensen door de corona maatregelen eerder bereid zijn het samen op te lossen.’
De meeste vFAS-leden verwachten overigens dat, net zoals in China het geval was, het aantal echtscheidingszaken de komende maanden toeneemt.

Vertraging

De coronamaatregelen zorgen voor vertragingen bij de rechtbank. Die vertragingen hebben wisselende effecten bij scheidingszaken. Het zorgt voor oplopende spanningen en hevige discussies.
Familierechtadvocaten zeggen veel vragen te krijgen over het nakomen van het ouderschapsplan. Mensen maken zich zorgen dat hun ex-partner zich niet aan de omgangsregels houdt en het kind bij een van de ouders weghoudt.
Daarnaast zijn advocaten de afgelopen maanden vaak benaderd met vragen over de mogelijkheid tot wijzigen van de (partner)alimentatie als gevolg van (tijdelijk) inkomensverlies. De onzekerheid over de huidige en toekomstige financiële situatie maakt het in veel gevallen lastig de alimentatie vast te stellen of te wijzigen.

Klik hier voor de enquêteresultaten

De Boorder Advocaten

Geen getut

Maakt een familierechtkantoor het verschil, met de voorspelde toename in scheidingen als aanjager? Bij De Boorder Advocaten is het 'razend druk'.

Coronacrisis

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie