De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel van minister Dekker dat deel uitmaakt van de Brede Schuldenaanpak van het kabinet. ‘Het innen van schulden hoort op een verantwoorde en fatsoenlijke manier te gebeuren. Het is niet de bedoeling dat mensen met schulden door onjuiste incassopraktijken dieper in de problemen komen. Daarom hebben incassobureaus voortaan een registratie nodig om hun werk te mogen doen. Daarmee kunnen we de goede van de kwade scheiden,’ beargumenteert Dekker.

Ook aan de uitvoering van incassowerkzaamheden worden eisen gesteld. Bovendien komt er toezicht op de naleving van de kwaliteitsregels voor de incassosector. Het incassoregister wordt openbaar en gratis raadpleegbaar.

De ministerraad gaat ermee akkoord het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te sturen. Zodra het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State bij de Tweede Kamer worden ingediend, wordt de tekst daarvan openbaar.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie