Recent kondigde minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid een pakket maatregelen aan om togaberoepen, bestuurders en journalisten extra te beschermen. Het vergroten van de eigen weerbaarheid is hier een onderdeel van. De NOvA gaat dit nu aspect nu uitwerken door de specifieke behoeften van advocaten te inventariseren. Voor het project is een kwartiermaker aangesteld.

Onder meer via een enquête later dit jaar peilt de NOvA wat er onder advocaten leeft. Het gaat om vragen als “Uit welke hoek komt de dreiging?” en “Is er behoefte aan het vergroten van de digitale weerbaarheid?”. Er is ook aandacht voor de risico’s die advocaten lopen als zij een specifieke rol vervullen zoals curator, toezichthouder of bewindvoerder. Zo was de neergeschoten Twentse advocaat Philippe Schol curator bij diverse faillissementen. De aanslag op Schol wordt – naast de moord op Derk Wiersum – nadrukkelijk genoemd.

Vertrouwenspersonen

De NOvA wijst nog eens op het noodnummer dat advocaten kunnen bellen die zich bedreigd voelen. Daarnaast is het team Vertrouwenspersonen recent specifiek getraind om goed te reageren op gevoelens van onveiligheid. Het thema weerbaarheid is verder opgenomen in het lesprogramma van de vernieuwde beroepsopleiding voor advocaten.

politie m

Tientallen miljoenen extra naar beveiliging togaberoepen

Het kabinet trekt jaarlijks tientallen miljoenen euro’s extra uit voor de bewaking van togaberoepen, journalisten en bestuurders.

Condoleance Derk Wiersum breed 2

Deel van Dossier

Derk Wiersum

Dossier Derk Wiersum op de website van het Advocatenblad

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie