In totaal zijn 15.530 overtreders van de noodverordeningen bestraft met een boete, werd donderdag bekend. De meeste boetes zijn uitgedeeld voor te weinig afstand houden. Verder nam het OM 294 coronagerelateerde misdrijven in behandeling, zoals opzettelijk hoesten richting agenten. Er werd 3014 keer verzet ingesteld tegen een coronaboete. Die zaken moeten nog worden voorgelegd aan de kantonrechter.

Advocaat Van der Goot (Anker & Anker Strafrechtadvocaten, Leeuwarden) werft actief cliënten die zich in hun verzet juridisch willen laten bijstaan. De raadsman werkt daarbij samen met de stichting Smart-Exit, die publiekelijk actie voert tegen het beleid van de anderhalvemeter-samenleving.

Onrechtmatig

Smart-Exit huurt Van der Goot in om zoveel mogelijk coronaboetes principieel bij de rechter aan te vechten. Dit met het doel het betreffende beleid onrechtmatig te laten verklaren. De stichting roept overtreders op om massaal hun strafbeschikkingen op te sturen naar Van der Goot. De kosten voor de benodigde rechtsbijstand worden betaald door Smart-Exit.

Van der Goot heeft zich sinds het begin van de coronacrisis regelmatig kritisch uitgelaten over de genomen overheidsmaatregelen. Zo vindt hij de nieuwe coronawet onduidelijk en strijdig met de Nederlandse en Europese privacywetgeving. Ook in het Advocatenblad nam Van der Goot principieel stelling tegen de rechtsstatelijke tekortkomingen van het coronabeleid.

sponggoot

‘Rechtsstaat wordt geofferd voor het medisch heil’

Strafpleiters Gerard Spong en Tjalling van der Goot vinden dat de vage normen van de noodmaatregelen leiden tot willekeur.

Coronacrisis

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie