Het taakstrafverbod dat ministers Grapperhaus en Dekker naar de Tweede Kamer stuurden was al langer in de maak. De maatregel is een uitbreiding van het bestaande taakstrafverbod dat ziet op ernstige gewelds- en zedenmisdrijven. De uitbreiding geldt voor geweld tegen politiemensen, brandweer, ambulancepersoneel en andere personen met een publieke taak. Het voorstel wordt gesteund door onder meer VVD, CDA en PVV.

Dekker en Grapperhaus willen met de wetswijziging een signaal afgeven dat geweld tegen publieke professionals niet getolereerd wordt. Dekker verwees begin vorig jaar naar het geweld tegen politieagenten en hulpverleners tijdens de jaarwisseling: ‘Mensen die voor ons in de frontlinie staan, verdienen het door ons beschermd te worden’, aldus Dekker. De kwestie speelde recent op bij de gewelddadige rellen in Den Haag tijdens een demonstratie tegen de coronamaatregelen.

Passende taakstraf

De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) toonde zich vorig jaar kritisch over de uitbreiding van het taakstrafverbod. De politiek moet zich verre houden van het bepalen van de strafmaat, stelde NVSA-voorzitter Jeroen Soeteman in het Advocatenblad. ‘De inhoud van een straf is in een democratie bij uitstek de taak van een onafhankelijke rechter. Alleen hij kan een goede afweging maken tussen de belangen van het slachtoffer, de maatschappij en de dader.’ Ook bij geweld tegen publieke professionals kan een taakstraf het meest passend zijn, aldus Soeteman.

Ook de NOvA ziet het wetsvoorstel als een onnodige inperking van de rechterlijke bewegingsvrijheid. In december 2019 schreef de orde in haar wetgevingsadvies dat het  wetsvoorstel “niet op concrete cijfers berust waaruit de noodzaak hiertoe blijkt”.

De Raad voor de Rechtspraak heeft zich eveneens verzet tegen het voorstel. ‘Binnen de rechtspleging is er voldoende aandacht voor de ernst van geweld tegen personen belast met een publieke taak’, aldus de Raad. Om het effect van een verplichte celstraf te minimaliseren zijn er rechters die bij ernstige gewelds- en zedenmisdrijven soms een celstraf opleggen van één dag, in combinatie met een taakstraf.

vooralsnog onverantwoord

NVSA beticht Dekker van incidentenpolitiek

Het plan van minister Dekker 0m het taakstrafverbod versneld uit te breiden getuigt van incidentenpolitiek, vindt de NVSA.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie