De beroepsopleiding wordt elke twee jaar beoordeeld door de Stichting Beroepsopleiding Advocaten (SBA). Daarin zitten advocaten en juridische wetenschappers. Uit deze visitatie blijkt dat de opleiding ‘systematisch en over de volle breedte boven de gangbare basiskwaliteit uitsteekt’.

De opleiding scoort onder meer goed op het vaardigheden- en ethiekonderwijs. Ook sluiten toetsen aan bij de actualiteit en recente jurisprudentie. De docenten hebben goede raakvlakken met de beroepspraktijk en de meeste vakken in de opleiding zijn van een aanwijsbaar postacademisch niveau.

Patroons

Kritischer is de SBA over de betrokkenheid van de patroons die de stagiairs begeleiden. Het blijkt lastig hen actief en blijvend aan de beroepsopleiding te binden. In de vernieuwde opleiding is hier meer aandacht voor: daar volgen patroons een verplichte cursus van zes uur. In september start de inschrijving voor het eerste cohort stagiairs dat in maart 2021 aan de nieuwe BA begint.

Beeld-repo-moot-court-2

BA-nieuwe-stijl start 1 maart 2021

De vernieuwde Beroepsopleiding Advocaten (BA) start op 1 maart 2021. De nieuwe opleiding duurt korter en is meer gericht op vaardigheden.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie