Eens in de zoveel tijd komt er een advocaat voorbij die zich in de meest onmogelijke bochten wringt om zijn cliënt maar niet te hoeven vertellen dat hij de zaak heeft verknald. Er was ooit, naar verluidt, zelfs een advocaat die de cliënt meenam naar de rechtbank voor een fake-zitting. De cliënt moest maar even wachten op de gang terwijl die mr. X zogenaamd met de rechter sprak. Mr. X trok zich tijdelijk terug in de bezemkast…

Met die advocaten loopt het in het algemeen niet goed af. Een beroepsfout maken is één ding, maar als je dat niet onder ogen kunt zien en je cliënt gaat misleiden, kun je eigenlijk geen advocatuur bedrijven.

Griffierecht
De mr. X waar we het deze week over hebben kreeg in 2012 in een civiele procedure ontslag van instantie omdat hij niet had gezorgd dat het griffierecht tijdig was betaald. Toch schreef hij in 2014 aan zijn cliënt bijvoorbeeld: ‘In de zaak N. zit helaas nog geen vaart. (..)’ En ‘De procedure gaat niet nog eens vier jaar duren, dat kan ik je beloven’ (wat in zekere zin natuurlijk wel waar was, maar ja…).

In 2016 appte zijn cliënt: ‘Ik wacht nu al 5 jaar op N., maar tevergeefs.’ Waarop mr. X antwoordde: ‘Gaat gebeuren, gaat gebeuren.’ Enige tijd later, in reactie op herhaalde vragen van de cliënt: ‘Volgende week weten we meer.’ En ‘morgen’.

In 2017 ging de cliënt in arren moede zelf informeren bij de rechtbank en kreeg hij het vonnis uit 2012 toegestuurd.

Verstopppertje
Ook bij de tuchtrechter blijft mr. X verstoppertje spelen. Er moest een tussenbeslissing komen en een onderzoek van de deken en zelfs een computerdeskundige omdat mr. X maar bleef volhouden dat niet hij, maar de cliënt onwaarheid sprak. Mr. X legde brieven over die hij zou hebben gestuurd, maar die de cliënt stelde nooit te hebben ontvangen. Ondanks alle inspanningen kon niet echt worden vastgesteld dat de brieven nep waren – maar vanwege de talrijke onwaarschijnlijkheden en tegenstrijdigheden gaf mr. X uiteindelijk na een kruisverhoor op de zitting toe dat hij zijn cliënt voor de gek had gehouden. Het waarom bleef in nevelen gehuld en van oprechte spijt was niets te bekennen.

De raad schrapte mr. X omdat hij in strijd had gehandeld met de kernwaarden vakkundigheid en integriteit en de belangen van zijn cliënt had geschonden. Uit zijn tuchtrechtelijk verleden bleek ook dat mr. X al eerder cliënten had gedupeerd.

Mr. X is in appel gegaan.

Trudeke

Trudeke Sillevis Smitt

Freelance redacteur

Profile page
Advertentie