Loyens & Loeff moet circa 21 miljoen euro schadevergoeding betalen aan de erven van fritesfabrikant Gerrit de Bruijne, heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald in een maandag gepubliceerd vonnis van 1 juli.

De rechter had al eerder in een tussenvonnis bepaald dat Loyens & Loeff (en de rechtsvoorgangers) te kort waren geschoten in de advisering van de fabrikant toen die eind jaren negentig om fiscale redenen naar Curaçao emigreerde.

Toen de fiscus zich niet akkoord verklaarde met de bedachte constructie en een heffing van tientallen miljoenen oplegde, schoot het kantoor vervolgens tekort bij de schikkingsonderhandelingen.

De fabrikant zou als gevolg van de beroepsfouten een schade hebben geleden van circa 50 miljoen euro, exclusief rente en kosten. Volgens de rechter is 70 procent van de geleden schade voor zijn rekening vanwege eigen schuld.

Advertentie