Op vertoon van een e-mailbevestiging van de reservering mogen belangstellenden vanaf 17 augustus het gerechtsgebouw in. Binnen gelden de coronamaatregelen. Zo geldt binnen de anderhalvemeter-norm. Bij beperkte ruimte in de zittingszaal of publieke ruimten, krijgen procespartijen voorrang, gevolgd door de pers. Als er dan nog ruimte over is, mogen belangstellenden naar binnen. Groepen belangstellenden zijn nog niet welkom.

Openbaarheid

Voorzitter van de Raad voor de rechtspraak Henk Naves vindt de (beperkte) openstelling van de rechtszaal voor publiek een belangrijke stap vooruit. ‘Openbaarheid is één van de fundamenten van de rechtspraak. Daar zijn we ons van bewust. We voelen een grote verantwoordelijkheid om op een verantwoorde wijze waar mogelijk belangstellend publiek te verwelkomen bij zittingen.’

Sinds half maart is het door de uitbraak van het coronavirus voor belangstellenden niet mogelijk om zittingen bij te wonen. Journalisten zijn sinds het begin van de ‘intelligente lockdown’ wel in beperkte mate welkom. Om de inperking op de openbaarheid van de rechtspraak te compenseren, heeft de Rechtspraak meer uitspraken online gepubliceerd en zijn sommige rechtszaken waarvoor grote maatschappelijke belangstelling bestond, live gestreamd. De Rechtspraak heeft de gerechtsgebouwen coronabestendig gemaakt en fysieke zittingen zijn steeds meer mogelijk.

Vanaf 17 augustus mogen belangstellenden ook weer een zitting bijwonen, zolang er hiervoor genoeg ruimte is. Zij moeten uiterlijk twee werkdagen van tevoren reserveren door een e-mail te sturen aan het betreffende gerecht.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie