De ontsleutelde pgp-berichtjes (pretty good privacy) zouden erop wijzen dat enkele advocaten vertrouwelijke procesinformatie hebben gegeven aan hoofdverdachte Ridouan Taghi en zijn organisatie bestaande uit zestien medeverdachten. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij liquidaties, pogingen daartoe en ‘ten minste twee’ vergismoorden. Dinsdag, woensdag en donderdag vinden er in de extra beveiligde gevangenis op Schiphol nieuwe voorbereidende zittingen plaats.

Door procesinformatie te geven, terwijl hun cliënten in beperking zaten, schonden zij hun geheimhoudingsplicht, stelt het OM. Volgens het OM maakten advocaten het mogelijk dat Taghi’s organisatie de regie hield over het afleggen van verklaringen van verdachten aan de politie. Daarbij zou informatie uit het dossier volgens de openbaar aanklager de directe aanleiding zijn geweest om spyshopeigenaar Ronald Bakker te vermoorden.

‘Suggestieve en schadelijke duiding’

Vijf advocaten van Ficq & Partners staan verdachten bij in het liquidatieproces. In een gezamenlijke verklaring reageren Nico Meijering, Christian Flokstra, Leon van Kleef, Bénédicte Ficq en Juriaan de Vries ontzet op de aantijgingen van het OM. ‘Vanwege onze wettelijke geheimhoudingsplicht kunnen wij niet inhoudelijk reageren op de pgp-berichten. Het OM weet dat ook. (..) In algemene zin kunnen wij verzekeren dat tijdens beperkingen altijd in de pas wordt gelopen met de gedragsregels.’

De advocaten van Ficq & Partners stellen dat de belangen van het OM in het liquidatieproces voor alles gaan. Dat het OM er voor kiest de pgp-berichten aan de stukken toe te voegen en daar een ‘suggestieve en schadelijke duiding aan te geven in een proces-verbaal,’ maakt de advocaten van Ficq & Partners woedend. De advocaten van het kantoor stellen dat is nagelaten betrokkenen in de gelegenheid te stellen een standpunt in te nemen. ‘Ook is geen klacht ingediend tegen betrokken advocaten bij de deken. Wij hebben deze werkwijze eerder gezien in soortgelijke zaken.’

De advocaten van de verdachten vroegen de rechtbank dinsdag om uitstel tot 27 augustus om op de aantijgingen van het OM te reageren.

Twee telefoons

Gedurende de zitting bood kroongetuige Nabil B. dinsdag zijn excuses aan voor een leugen vanuit detentie over een tweede telefoon die hij in zijn bezit had. Aanvankelijk had Nabil B. verklaard dat hij slechts één telefoon gebruikte. Uit een interview in dagblad AD met een voormalige, anonieme advocaat van de kroongetuige blijkt dat dat niet klopt. De kroongetuige zei dat hij dacht dat het om een ‘geheimhouderstelefoon’ ging.

Onderzocht wordt of de anonieme, voormalige advocaat van Nabil B. met het interview in het AD zijn geheimhoudingsplicht naar de kroongetuige schond. Dat de kroongetuige over een telefoon kon beschikken terwijl hij in beperkingen zat, vond Inez Weski, advocaat van de hoofdverdachte Ridouan Taghi op haar beurt verwerpelijk.
De kroongetuige is ook verdachte in het liquidatieproces. Hij was als ‘spotter’ betrokken bij de ‘vergismoord’ op Hakim Changachi. Door met het Openbaar Ministerie te praten, krijgt hij strafvermindering. Bij de inhoudelijke behandeling zal het OM twaalf in plaats van vierentwintig jaar gevangenisstraf tegen hem eisen.

De verklaringen van Nabil B. geven het OM een beeld van de ‘wrede en meedogenloze’ manier waarop Ridouan Taghi’s organisatie te werk gaat. Deze verklaringen hebben twee schrijnende slachtoffers geëist. De broer van Nabil B, Reduan werd in maart 2018 vermoord. De eerste advocaat van Nabil B., Derk Wiersum, werd september vorig jaar bij zijn woning in Amsterdam doodgeschoten.

Condoleance Derk Wiersum breed 2

Deel van Dossier

Derk Wiersum

Dossier Derk Wiersum op de website van het Advocatenblad

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie