De schaduwactie van de politie is onthuld door het Algemeen Dagblad. De krant reconstrueert hoe Meijering en Van Kleef op 19 juni 2019 in Dubai door rechercheurs van de lokale politie zijn gevolgd. Dit omdat de Nederlandse politie was getipt dat beide advocaten een afspraak zouden hebben met kopstuk Ridouan Taghi. Uiteindelijk blijkt dat het duo niet afspreekt met Taghi, maar met hun eigen cliënt Khalid J. Taghi werd op dat moment al bijgestaan door zijn huidige advocaat Inez Weski.

Meijering en Van Kleef tonen zich in het AD geschokt door de opmerkelijke politieactie. Meijering vindt dat advocaten in gevaar worden gebracht door zulke observaties en dat de rechtsstaat in het geding is. Ook de NOvA stelt in een verklaring dat de veiligheid van de beroepsgroep op het spel staat. ‘Het observeren van advocaten om op deze wijze te achterhalen met welke personen de advocaat mogelijk of wellicht contact heeft, belemmert hen ernstig in hun werk’, aldus AR-lid Petra van Kampen. ‘Het zet het fundamentele rechtsbeginsel dat eenieder zich vrijelijk tot een advocaat moet kunnen wenden onder grote spanning. Het kan voorts de veiligheid van advocaten ernstig in gevaar brengen.”

Geheim

De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NSVA) vraagt zich in het AD af of er vergelijkbare opsporingsacties tegen advocaten zijn geweest in het Marengo-proces. De schaduwactie in Dubai staat niet vermeld in het strafdossier. ‘De NVSA zal met het College van Procureurs-Generaal in contact treden om het verschoningsrecht uit te leggen, om immense zorgen te uiten dat dit is gebeurd en dat ervoor gekozen is het geheim te houden en niet te verantwoorden in het dossier’, meldt NSVA-voorzitter Jeroen Soeteman op Twitter. ‘Dit mag nooit meer gebeuren.’

In een persbericht rechtvaardigt het OM de observatie door te wijzen op het grote opsporingsbelang dat in juni 2019 bestond. Taghi ‘stond op de Nationale Opsporingslijst en was de meest gezochte verdachte voor de Nederlandse politie en justitie’, aldus het OM. ‘Bovendien ging een ernstige dreiging van T. uit die zou kunnen leiden tot nieuwe moordopdrachten.’ Het feit dat Meijering en Van Kleef niet de advocaten van Taghi waren, leidt er in de lezing van het OM toe dat met de actie ‘geen inbreuk zou worden gedaan op de vertrouwelijke relatie van een advocaat met zijn cliënt ’. Het OM vond het niet nodig aan het College van procureurs-generaal toestemming te vragen voor de onconventionele opsporingsmanoeuvre.

'Onaanvaardbaar'

Op Twitter laten Meijering en Van Kleef in korte verklaring weten het nieuws ‘met ontzetting’ gehoord te hebben. ‘Het is het zoveelste voorbeeld van de overspannen rechtsstaat waarin advocaten moeten functioneren. Het is tevens exemplarisch voor het losgeslagen opsporings- en vervolgingsapparaat in de zaak Marengo.’ Ze verwijzen naar de reeks recente botsingen rondom dit proces tussen OM, advocatuur en rechtbank. volgens Meijering en Van Kleef  belemmeren deze “georkestreerde aanvallen” ernstig de eerlijkheid van het proces en het functioneren van de betrokken advocaten. Op de zitting van 27 augustus lichtten zij hun standpunt nader toe.

Ook andere strafrechtadvocaten uiten grote zorgen op Twitter. ‘Het mag nooit meer gebeuren maar het feit dat het OM het niet als 1e naar buiten bracht maar pas nadat de pers dat deed maakt dat we moeten vrezen dat dit het topje van de ijsberg is’, aldus Job Knoester. Strafpleiter Bart Swier stelt: ‘Politie en OM brengen advocaten Meijering en van Kleef in gevaar door onaanvaardbare observatie in Dubai. Het OM verwacht van de Deken dat hij het handelen van deze advocaten onderzoekt, maar treedt het recht zelf met voeten mbt deze advocaten met juridisch geklets als excuus.’

 

tucht-hamer-rechtbank-rechter-Pixabay-QuinceMedia

Wraking in Marengo-proces nieuw incident in reeks

De wraking in het Marengo-proces is een nieuw incident in het oplaaiende conflict tussen advocaten, het OM en de rechtbank.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie