foto Anke Mulder

Wat heeft ertoe geleid dat u de Dag van de Scheiding in het leven heeft geroepen?

‘Toen ik voorzitter was van de vFAS hebben we veel aandacht besteed aan PR teneinde mensen die willen scheiden in contact te brengen met familierecht specialisten. In die tijd is een nieuwe website gebouwd, is het periodieke gratis magazine ‘Verder’ verspreid bij onder meer gezondheidscentra, kappers en horecagelegenheden en is ook de Dag van de Scheiding in het leven geroepen. In het kader van de Dag van de Scheiding wordt jaarlijks een onderzoek gedaan rondom facetten die met scheiden te maken hebben, waarvan de uitkomsten gebruikt kunnen worden voor onze leden maar ook voor ons contact met de politiek. Er wordt dan ook altijd een congres georganiseerd waarbij disciplines aanwezig zijn zoals fiscalisten, accountants, psychologen en politici. Juist die interactie met andere betrokken beroepsgroepen is van groot belang.’

Wat is het grootse verschil tussen scheiding anno 2010 en anno nu?

‘Interessant is misschien om eerst terug te kijken naar 1982 toen ik als advocaat begon. In die tijd was van specialisatie nog nauwelijks sprake. Dat gold ook voor het echtscheidingsrecht. Veel advocaten deden dat een beetje erbij. Als stagiaire begon ik op allerlei rechtsgebieden, van familierecht tot faillissementsrecht tot arbeidsrecht, vrijwel niets uitgezonderd. Ik kan me dat nu bijna niet meer voorstellen. Het werk is zoveel specialistischer geworden.
Als echtscheidingsadvocaat moet je kennis hebben van het familierecht, maar ook van het algemeen verbintenissenrecht, je moet jaarrekeningen kunnen lezen, fiscale kennis hebben, pensioenverevening begrijpen en over mediationvaardigheden beschikken. Dat geldt voor iedere familierechtadvocaat die zijn werk serieus neemt.
Wat ook een ontwikkeling is dat de maatschappij meer en meer verandert. Het aantal scheidingen is toegenomen, de leeftijd waarop mensen scheiden wordt hoger, er zijn veel samengestelde gezinnen. Ons werk wordt door de veranderende maatschappij en de complexere regelgeving telkens specialistischer.’

Vindt u dat een positieve ontwikkeling?

‘Ik weet niet of die maatschappelijke ontwikkelingen positief zijn, maar in ieder geval is het een fact of live dat deze ontwikkelingen er zijn. Wat ik in ieder geval een goede ontwikkeling vind is dat advocaten zich steeds meer concentreren op één rechtsgebied en dat komt de kwaliteit alleen maar ten goede.
Gelukkig wordt het gros van de zaken geregeld via mediation, tussen advocaten onderling of via een overlegscheiding. Dat is de winst van de verdergaande specialisatie.’

CV Anke Mulder

  • Advocaat sinds juni 1982 bij Van Benthem & Keulen Advocaten Notariaat.
  • Partner bij Van Benthem & Keulen Advocaten Notariaat vanaf 1992.
  • Mede-oprichter en bestuurslid VPFA 1991 tot 1999
  • Voorzitter vFAS 2008 tot 2012.
  • Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag (sinds 1999)
  • Lid Raad van Tucht vFAS.

Klik  hier om terug te gaan

Advertentie