Foto Saray Kehrens4
Saray Kehrens

Vindt u dat alle mensen die gaan scheiden zouden moeten kiezen voor mediation?

‘Bij mediation kun je investeren in overleg tussen ex-partners en een betere communicatie, zodat kan worden gewerkt aan een duurzame oplossing. Er wordt geluisterd naar het verhaal van beide kanten en opgehelderd welke behoeftes er schuil gaan achter de woorden, de gedachtes en achter het conflict. Als je elkaar leert begrijpen en verantwoordelijkheid neemt voor je eigen aandeel in het conflict, dan kun je in de toekomst op een betere manier samenwerken als collega-ouder en elkaar ondersteunen.
Het doel van een mediation is dat ex-partners op een goede manier verder kunnen met hun leven en er een solide basis wordt gelegd voor een nieuwe start. Wil je daarvoor gaan, dan is mediation de beste keuze als je gaat scheiden.’

Denkt u dat mensen ook zelf (zonder begeleiding) afspraken kunnen maken over de afwikkeling van hun scheiding?

‘Bij een echtscheiding komt veel kijken, dat moet je niet onderschatten. Het is belangrijk om je uitgebreid te laten informeren over rechten en plichten op het gebied van alimentatie, verdelen van gemeenschappelijke eigendommen, huwelijkse voorwaarden, pensioen en fiscale gevolgen. Het maken van (juridisch) onjuiste afspraken kan je duur komen te staan. Je regelt je echtscheiding maar één keer, dus het liefst in één keer goed.’

Wat vindt u van het online regelen van een scheiding?

‘Online scheiden kan een voordelige en snelle manier zijn om te scheiden, maar is in mijn ogen niet voor iedereen geschikt. Bijna altijd is extra begeleiding verstandig. Alleen dan krijg je maatwerk. Je wilt geen belangrijke zaken over het hoofd zien. Of afspraken maken waarvan je later misschien spijt krijgt, terwijl je in een gesprek met een mediator of advocaat misschien een andere beslissing had genomen.
Omdat je bij een online-scheiding geen persoonlijk contact hebt met mensen, is het bijna ondoenlijk om alle gevoelens en belangen die bij de afwikkeling van een scheiding een rol spelen, op tafel te krijgen. Om die reden kan online-scheiden een bepaald risico met zich meebrengen.’

Vindt u dat co-ouderschap (gelijke zorgverdeling) de norm zou moeten zijn?

‘Het idee dat moeder thuis blijft en voor de kinderen zorgt en vader werkt, is niet meer van deze tijd. Met ouderschapsverlof, geboorteverlof (per 1 juli 2020 zelfs voor vaders 5 weken aanvullend geboorteverlof), thuiswerken en flexibele uren zijn vaders tegenwoordig veel meer betrokken bij de opvoeding van een kind.
Co-ouderschap na scheiding is in veel gevallen mogelijk en door veel ouders gewenst, omdat de kwaliteiten (eigenschappen, stijl) van beide ouders een evenwichtige ontwikkeling van het kind bevorderen.
Voor het emotionele welzijn van kinderen blijkt het compromis van hun ouders vele malen belangrijker dan de inhoud van welke regeling dan ook. Met verschillen tussen hun ouders kunnen kinderen goed (leren) leven, met ouders die elkaar bestrijden niet. Daarom is mijn advies: maak in mediation goede afspraken met elkaar over de zorgregeling na scheiding. Maatwerk is altijd de beste oplossing.’

CV Saray Kehrens

In 2007 heb ik de specialisatieopleiding Scheidingsbemiddeling en de vFAS-specialisatieopleiding Familierecht afgerond. Dat was voor mij de basis voor mijn mediationpraktijk, waarin ik nog steeds met veel plezier werkzaam ben. Sinds 2009 ben ik gecertificeerd Mediator bij het NMI.
In januari 2010 heb ik de training Collaborative Divorce gevolgd en ben ik lid geworden van de VVCP.
In 2017 heb ik de Specialisatieopleiding Nalatenschapmediation gevolgd en een jaar later de Specialisatieopleiding erfrecht, om mij ook op het gebied van het erfrecht te kunnen bewegen.
Op dit moment neem ik deel aan de training “Geweldloze Communicatie”.
Naast bovengenoemde trainingen hou ik uiteraard mijn juridische kennis op peil en actueel door het volgen van juridische cursussen op het gebied van het familierecht en erfrecht.

Advertentie