Gelet op de toename van echtscheidingen in de afgelopen tien jaar lijkt van een taboe op echtscheiding geen sprake meer te zijn. Door de jaren heen is de invulling van de Dag van de Scheiding dan ook verschoven naar maatschappelijke thema’s rondom echtscheiding en is er steeds aandacht gevraagd voor het belang van een goede begeleiding bij scheidingen.

Het echtscheidingsrecht heeft in de afgelopen jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt. De samenleving is ook meer ingewikkeld geworden door andere gezinssamenstellingen, complexere wetgeving en voortschrijdende internationalisering.

Er zijn ook andere methoden van scheiding doorontwikkeld. De vFAS was 17 jaar geleden pionier op het gebied van gespecialiseerde bijstand in familiezaken; specialistische juridische kennis gecombineerd met mediationtechnieken. Die professionele standaard zien wij nu terug in verdergaande specialisatie en aandacht voor ‘soft skills’ in bijvoorbeeld de beroepsopleiding van de NOvA, maar ook op universiteiten waar op maat aandacht wordt gegeven aan alternatieve geschilbeslechting. Mediation is niet meer weg te denken uit de familie- en erfrechtpraktijk. Als vFAS zijn wij een groot voorstander van de beoogde mediationwetgeving en een wettelijk register voor gespecialiseerde professionals en waarborgen voor de consument.

Certificering van professionals is vanwege wildgroei in het scheidingslandschap noodzaak geworden om zodoende voor een ieder toegankelijk gespecialiseerde rechtsbijstand te garanderen. Een grote zorg is in dat kader de kaalslag op het gebied van de gefinancierde rechtshulp. Deze is in tien jaar tijd volledig uitgehold. Een blik op de toekomst doet vermoeden dat juist de kwetsbaren en minder kapitaalkrachtigen straks op zichzelf zijn aangewezen.

Ook de nieuwe realiteit van alle maatregelen in het kader van COVID-19 vragen om aandacht in het scheidingsproces. Er is in dat kader versneld een grote stap in de digitale wereld gezet met begeleiding en communicatie op afstand. Is dat een positieve ontwikkeling en wat betekent dit voor de praktijkvoering? Kortom het scheidingsrecht is volop in ontwikkeling.

Alexander Leuftink, voorzitter vFAS

Advertentie