In haar online oproep somt de VCAS een reeks “misvattingen” op die het OM geuit zou hebben in de communicatie rond de betreffende schaduwactie, die vorige week leidde tot bezorgde reacties in de advocatuur. Zo bekritiseert de vereniging diverse uitspraken van hoofdofficier John Lucas in het tv-programma Op 1. Lucas stelde daar dat “in alle omstandigheden de mogelijkheid bestaat een advocaat te volgen”, verwijzend naar het Wetboek van Strafvordering, de Aanwijzing toepassing opsporingsbevoegdheden en dwangmiddelen advocaten. Dit is feitelijk onjuist, benadrukt de VCAS.

Het OM huldigt volgens de VCAS ten onrechte het principe “Het doel heiligt alle middelen”. Daarbij zou op opportunistische wijze gebruik worden gemaakt van vergaande kwalificaties als “de meest gezochte misdadiger van Nederland”. De cassatieadvocaten wijzen erop dat de vier verdachten die terechtstaan in het MH17-proces verantwoordelijk worden gehouden voor getalsmatig veel meer doden dan de betreffende verdachte in het Marengo-proces.

Verantwoording

Deze strategie gebruikt het OM volgens de VCAS om inbreuk te maken op grondrechten zoals het verschoningsrecht en het recht op een eerlijk proces. Deze handelswijze is bovendien bewust buiten het strafdossier gehouden, aldus de cassatieadvocaten, zodat de kwestie Dubai alleen via een lek naar de media openbaar werd. Het baart de VCAS grote zorgen dat het OM meent “dat geen enkele verantwoording hoeft te worden afgelegd aan rechter, verdachte, advocaat noch maatschappij”.

Dit alles is reden voor de VCAS nu de procureur-generaal van de Hoge Raad in zijn wettelijke rol als toezichthouder op te roepen een onderzoek in te stellen naar het schaduwen van de twee advocaten “teneinde te beoordelen of het Openbaar Ministerie bij de uitoefening van zijn taak de wettelijke voorschriften naar behoren heeft uitgevoerd”. Daarmee wordt volgens de vereniging tegemoet gekomen aan de oproep  van minister Grapperhaus tot verscherping van het toezicht op het OM na verschijning van het rapport van de Commissie Fokkens.

justitia-421805_1920

Advocatuur ontzet over schaduwen advocaten door politie

De advocatuur is ontzet over de onthulling dat advocaten Nico Meijering en Leon van Kleef juni vorig jaar zijn geschaduwd door de politie in Dubai.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie