Door anderen dan de direct betrokkenen in een zaak te laten meedenken, krijgen bestuursrechters een breder en beter beeld van eventuele maatschappelijke gevolgen van een beslissing, staat in het wetsvoorstel van minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) en minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

In een bepaalde zaak kan de rechter bijvoorbeeld aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vragen wat de gevolgen zijn voor gemeenten. De rechter beslist zelf of hij de meedenkers om een inbreng wil vragen. Hoe hij de inbreng laat meewegen in een beslissing, bepaalt de rechter ook zelf.

Bij de Hoge Raad en in andere landen bestaat het instrument van ‘meedenken’ met de rechter al. Als het wordt aangenomen door de Tweede Kamer, kunnen de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de belastingkamer van de Hoge Raad het instrument straks toepassen.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie