De VCAS deed haar oproep vorige week via een online pleidooi waarin gesteld werd dat het observeren van twee advocaten in Dubai vorig jaar juni indruist tegen diverse rechtsstatelijke principes. In een verklaring laat procureur-generaal Jos Silvis maandag weten niet te kunnen ingaan op het verzoek. ‘De VCAS onderkent in haar oproep dat het observeren onderwerp is van een debat in een zaak die thans onder de rechter is en dat gezegd zou kunnen worden dat voor een onderzoek ex art. 122 RO geen plaats is omdat die rechter zich daarover te zijner tijd moet buigen’, aldus de motivatie van Silvis.

De VCAS reageert teleurgesteld op de beslissing. ‘Er is dus echt niemand die het OM controleert bij de dagelijkse handel en wandel’, zegt VCAS-voorzitter Jacqueline Kuijper. De VCAS richtte zich met haar oproep bewust op de procureur-generaal bij de Hoge Raad, omdat die de wettelijke rol heeft indien nodig toezichthoudend onderzoek te verrichten naar het handelen van het OM. Silvis beaamt dat, maar geeft aan dat hij “ernaar streeft om het toezicht zo veel mogelijk te blijven richten op een algemene (niet zaaksgebonden) beoordeling”. De kwestie van het schaduwen van advocaten maakt specifiek onderdeel uit van de Marengo-zaak.

rechtbank-hamer-rechter-tucht-Pixabay-succo

VCAS vraagt procureur-generaal Hoge Raad om onderzoek naar schaduwen van advocaten

De VCAS vraagt de procureur-generaal van de Hoge Raad onderzoek te doen naar de handelswijze van het OM bij het schaduwen van twee advocaten in Dubai.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie