Vorige maand gingen 191 rechtspersonen (bedrijven/organisaties) en 44 natuurlijke personen (individuen) failliet. Hiermee zet de daling van het aantal faillissementen die sinds juli zichtbaar is, door.

Met de coronacrisis in het achterhoofd is de daling opvallend te noemen, stelt de Rechtspraak. ‘Het zijn voor veel mensen en ondernemingen financieel zware tijden. Een stijging van het aantal faillissementen lijkt dan aannemelijk, maar het tegendeel is op dit moment het geval.’ De oorzaak van de daling is niet onderzocht, het is nog te vroeg om conclusies te trekken, aldus de Rechtspraak.

Rekesten

Wel valt op dat er op dit moment relatief weinig partijen het faillissement van een schuldenaar aanvragen. Het aantal faillissementsrekesten is de afgelopen periode opvallend laag. Bovendien is in de Algemene regeling zaaksbehandeling Rechtspraak (onder 2.3) aangegeven dat de rechter bij de inhoudelijke beoordeling van een faillissementsaanvraag naar alle relevante omstandigheden zal kijken, waaronder ook de coronacrisis en de daarmee samenhangende (economische) situatie. ‘Dit leidt er toe dat rechters op dit moment ondernemingen die in de kern gezond zijn, niet snel failliet zullen laten gaan.’

Mogelijk spelen ook de steunmaatregelen van de overheid een rol bij de daling.

Coronacrisis

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie