De minister zegt met de voorgestelde verhoging een duidelijk signaal af te willen geven dat rechters, officieren en advocaten hun functie in vrijheid en veiligheid moeten kunnen vervullen. Elke poging tot beïnvloeding van de rechtspleging door middel van intimidatie en bedreiging is onacceptabel, stelt hij.

Grapperhaus wil ook met andere maatregelen de georganiseerde criminaliteit aanpakken. Strafbaarstelling van het illegaal verblijf op beveiligde terreinen is er daar een van. Er komt een gevangenisstraf van een jaar op te staan. Als er sprake is van binnendringen gaat de maximumstraf omhoog naar twee jaar.

Voorlopige hechtenis

Om beter onderzoek te kunnen doen naar de achtergrond van deze verdachten en hun relatie met (internationale) criminele netwerken in kaart te kunnen brengen, wordt voorlopige hechtenis mogelijk. Openbaar Ministerie en politie kunnen dan bewijsmateriaal verzamelen om verdachten in verband te brengen met georganiseerde criminaliteit.

Tot slot kan straks in meer gevallen onderzoek worden gedaan naar het vermogen van veroordeelde criminelen. De praktijk laat zien dat zij flinke geldboetes en schadevergoedingsmaatregelen die bij een veroordeling worden opgelegd niet altijd betalen, terwijl er wél aanwijzingen zijn dat zij over geld beschikken, aldus het ministerie.

Advertentie