Het kabinet wil met name de criminele drugsindustrie bestrijden en stelt daarvoor in 2021 141 miljoen euro ter beschikking. In de jaren daarna wordt dat 150 miljoen euro structureel. Met dat geld kan het zogeheten Multidisciplinair Interventie Team (MIT) uitgroeien tot een organisatie van honderden specialisten op het gebied van inlichtingen, toezicht, handhaving en opsporing.

Daarnaast wordt het extra geld benut om de getuigenbescherming te verbeteren en de beveiliging van bepaalde beroepsgroepen, waaronder advocaten, op te voeren.

Achterstanden

Het kabinet trekt volgend jaar 40 miljoen euro extra uit om de achterstanden weg te werken die in het strafrecht door de coronacrisis zijn ontstaan. Bestaande gerechtsgebouwen dienen beter te worden benut, er moet extra personeel worden ingezet, zaken tijdelijk anders afgedaan. Eind 2021 moeten de achterstanden zijn verdwenen.
Daarnaast krijgt het ministerie van Justitie en Veiligheid er in 2021 45 miljoen euro bij om verder te bouwen aan digitalisering binnen de strafrechtketen.

Ook de Dienst Justitiële Inrichtingen krijgt er flink geld bij, om de verwachte groei in het aantal gevangenen en tbs’ers op te vangen. Het gevangeniswezen krijgt 113 miljoen euro extra, forensische zorg 108 miljoen euro en tbs 38 miljoen euro. Dit geld wordt gebruikt om de operationele capaciteit en de personele bezetting ook de komende jaren op orde te houden, aldus het ministerie van J&V.

Echtscheidingen

Voor burgers moet de drempel om hun recht te halen verlaagd: er komt bijvoorbeeld een beter aanbod van online dienstverlening. Het ministerie investeert verder in de ontwikkeling van een scheidingsaanpak die escalatie voorkomt. Volgend jaar worden de eerste uitkomsten zichtbaar van nieuwe procedures, onder meer op basis van experimenten in twee arrondissementen. Dan wordt ook duidelijk hoe de prototypes van een digitaal scheidingsplein en een virtuele scheidingsbegeleider eruit komen te zien. Er komt een AMvB die regelt dat een gezinsvertegenwoordiger kan optreden zonder tussenkomst van advocaten, meldt het ministerie.

De totale begroting van Justitie en Veiligheid behelst volgend jaar 14,21 miljard euro. Dit jaar betreft het 13,37 miljard euro.

Sander Dekker

Goedgemutst naar de eindstreep

Prinsjesdag luidt voor Sander Dekker het laatste deel van zijn termijn in. Hoe beziet de minister voor Rechtsbescherming zijn vorderingen tot dusver?

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie