Advocaten Leon van Kleef, raadsman van J., en Inez Weski verzochten woensdag de rechtbank het schaduwen van twee advocaten in Dubai nader te onderzoeken. Daar werden vorig jaar Van Kleef en kantoorgenoot Nico Meijering gevolgd toen zij een afspraak hadden met Khalid J. Het observeren werd recent onthuld door het AD en zorgde voor verontwaardiging onder de advocaten van het Marengo-proces, die vonden dat politie en OM te ver waren gegaan. Meerdere raadslieden verzochten toen om verder onderzoek naar de kwestie door de rechter in die zaak.

Van Kleef stelde woensdag tijdens het Himalaya-proces dat Khalid J. ernstig benadeeld is door het schaduwen van zijn advocaten. Na het observeren van zijn advocaten werd J. volgens Van Kleef intensief gevolgd door de autoriteiten in Dubai. Die zouden hem ook bedreigd hebben met mishandeling. Bovendien werd zijn cliënt volgens Van Kleef door het Nederlandse OM ten onrechte in verband gebracht met de organisatie van Taghi. J werd begin dit jaar vlak na Taghi gearresteerd in Dubai.

Veiligheid advocaten

Het observeren van de advocaten heeft op deze wijze ook gevolgen gehad voor het Himalaya-proces, vinden Van Kleef en Weski. Daarom vragen zij eveneens aan deze rechtbank om de precieze betrokkenheid van het Nederlandse OM en politie nader te onderzoeken. Ook willen zij graag antwoord op de vraag of de veiligheidsrisico’s voor de verdachte en zijn advocaten zijn meegewogen.

ANP-422036907a

Advocaten Marengo-proces eisen onderzoek naar optreden OM

Diverse advocaten in het Marengo-proces hebben rechtbank Amsterdam met klem gevraagd een onderzoek in te stellen naar het optreden van het OM.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie