Dit blijkt uit de recent verschenen programma’s van deze partijen in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021. Andere politieke partijen hebben nog geen verkiezingsprogramma. Zowel SP als D66 pleiten voor extra investeringen in de sociale advocatuur, waarop jaren bezuinigd is. Sociaal advocaten zijn onmisbaar voor mensen die geen dure advocaat kunnen betalen’, schrijft de SP in zijn conceptprogramma, dat nog aan de leden wordt voorgelegd. ‘Om te voorkomen dat sociaal advocaten stoppen verhogen we de vergoedingen, verlagen we de eigen bijdragen en verruimen we de inkomensgrenzen.’

Het SP-standpunt is in lijn met de opstelling van de partij in de politieke discussie rondom de gesubsidieerde rechtsbijstand. De oppositiepartij stemde de laatste jaren consequent tegen kortingen op het budget en sprak zich frequent uit voor de sociale advocatuur. Coalitiepartij D66 stemde in met de bezuinigingen, maar diende ook in 2019 met de ChristenUnie een motie in waarin het kabinet wordt opgeroepen extra hulpmaatregelen te nemen. D66 zegt nu stevig te willen investeren in de sociale advocatuur: ‘De vergoedingen voor sociaal advocaten worden verhoogd, zodat zij een netto jaarinkomen van het maximum van schaal 12 voor Rijksambtenaren kunnen verdienen.’ Tegelijk geeft de partij in haar programma aan dat bij conflicten vaker andere rechtsbijstandsverleners kunnen worden ingezet.

Rechtsstaat

D66 kondigt aan over de hele linie ‘fors meer geld’ te willen steken in de rechtsstaat: zoals de rechtspraak, het Openbaar Ministerie, gerechtstolken, de reclassering en het gevangeniswezen. De SP wil ook investeren in politie en justitie, omdat er teveel aangiften ‘op de plank blijven liggen’. Ook wil de partij boetes ‘waar mogelijk’ inkomensafhankelijk maken.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie