CDA’er De Geus (1955) was van 2002 tot 2007 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, daarnaast was hij korte tijd minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Geus werd ook lid van de SER. Hij was lange tijd actief binnen vakbond CNV, eerst bij de Industriebond en later bij de Vakcentrale, onder meer als vice-voorzitter.

Na zijn ministersposten vervulde De Geus diverse internationale bestuursfuncties. Van 2007 tot 2011 was hij vice-secretaris generaal bij de OECD in Parijs, waar hij ook voorzitter was van de Management Advisory Board. Van 2011 tot 2014 werkte De Geus als bestuurder bij het European Center for Development Policy Management in Maastricht. Tussen 2012 en 2019 was hij voorzitter en CEO van de Bertelsmann Stichting, die een meerderheid van de aandelen van dit mediaconcern beheert.

De Raad van Advies van de NovA bestaat uit leden van buiten en binnen de advocatuur en adviseert het CvA en de Algemene Raad (AR) op hoofdpunten van beleid. De leden van de adviesraad worden benoemd door het CvA op aanbeveling van de AR.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie