Dit bleek dinsdag tijdens de CvA-vergadering in Utrecht. Daar werd de recente WODC-evaluatie van de Wet positie en toezicht advocatuur besproken, alsook de brief daarover van minister Dekker voor Rechtsbescherming. Algemeen deken Frans Knüppe stelde dat de evaluatie in grote lijnen positief is over het vernieuwde toezicht op de advocatuur en dat veel aanbevelingen stroken met knelpunten die de beroepsgroep veelal zelf ook ervaart.

Paul Schepel, van de CvA-fractie Overijssel, sprak zijn zorg uit over de mogelijke inzage van individuele toezichtdossiers door het College van Toezicht. Dekker verwijst hiernaar in zijn brief en zegt dat ‘het in de rede ligt’ dat de cliëntgegevens uit deze dossiers geanonimiseerd worden. Deze anonimiteit biedt volgens Schepel onvoldoende waarborg. ‘Het gaat om het principiële punt dat het College van Toezicht, met ook niet-advocaten als lid, bedoeld is voor het systeemtoezicht. Het toezicht op individuele dossiers dient binnen de boezem van de advocatuur te blijven, daar hebben we lange tijd voor gestreden.’

Meedenken

Knüppe zegde toe deze zorg mede te delen in het overleg met het ministerie. ‘Enkel mededelingen doen is niet goed genoeg’, vond Ben Beelaard van de fractie Den Haag. Hij bepleitte een grotere rol van het CvA in de betreffende besluitvorming: ‘Wij praten en denken graag mee. Betrek ons erbij, eventueel in klein verband.’ Knüppe wees er op dat niet de NOvA maar het ministerie ‘in the lead’ is: de minister werkt de adviezen van de evaluatie uit, in gesprek met de beroepsgroep.

‘Maar de beroepsgroep is niet alleen de AR, dat zijn ook wij’, aldus Beelaard. ‘Betrek het CvA voordat alles is uitgekristalliseerd.’ Ook Schepel wil graag dat het CvA meer proactief betrokken wordt en dat de NOvA zich actiever opstelt. ‘We willen niet in de wachtkamer zitten en alleen op het einde tekenen bij het kruisje.’ Knüppe gaf aan zich niet te herkennen in het geschetste passieve beeld. Hij zegde toe het CvA tijdig te informeren over de gemaakte vorderingen en verwacht rond december meer nieuws.

wodc

WODC-rapport bepleit formele rol dekenberaad

Het landelijk dekenberaad dient formele bevoegdheid te krijgen bij het toezicht op advocaten, concludeert een WODC-rapport.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie