De rechtbank besliste maandag over diverse onderzoekwensen van de verdediging in het inmiddels sterk gepolariseerde Marengo-proces. De advocaten van de verschillende verdachten in deze megazaak voelen zich met name op twee punten onheus bejegend door het OM. Ten eerste door de beschuldiging in een bij het dossier gevoegd proces-verbaal dat verschillende raadslieden informatie gelekt zouden hebben naar de organisatie van hoofdverdachte Ridouan Taghi.

Diverse advocaten vroegen onlangs om een nader onderzoek naar de gang van zaken in de kwestie rond het proces-verbaal, inclusief het horen van getuigen. Dit verzoek wijst de rechtbank af: ‘In het licht van het onderzoek naar de vermoede criminele organisatie rond Ridouan T. had het OM een gerechtvaardigd belang om het pv te voegen.’ Tegelijk voegt de rechtbank toe dat het noemen van namen in het proces-verbaal onnodig en schadelijk is geweest: ‘Daarom had ook gekozen kunnen worden voor een andere, minder beschadigende wijze van verslaglegging. Het OM heeft naar het voorlopig oordeel van de rechtbank dan ook weinig oog gehad voor de positie van de advocaten.’ Tegelijk is er volgens de rechter geen sprake van een ‘bewuste, gecoördineerde beschadigingsactie’ van het OM.

Informatie Dubai-actie

Een ander twistpunt tussen het OM en de Marengo-advocaten is het schaduwen van twee advocaten door de politie vorig jaar in Dubai. Deze actie werd recent onthuld door het AD en was reden voor de verdediging te vragen om een nader onderzoek door de rechtbank en het horen van getuigen. Het horen van getuigen wordt ook hier afgewezen. Wel verplicht de rechtbank het OM processen-verbaal aan het dossier toe te voegen ‘waaruit duidelijk wordt hoe de inzet heeft plaatsgevonden, op basis van welke informatie en wat er daadwerkelijk is gebeurd in Nederland en Dubai.’

Tenslotte verwijst de rechtbank naar het onderzoek dat de Amsterdamse deken gaat doen naar het vermeende overtreden van gedragsregels door een aantal advocaten. ‘Dat is de plaats waar dergelijke vragen aan de orde dienen te komen. De rechtbank gaat ervan uit dat iedere advocaat zijn beroep uitoefent binnen de voor hem geldende gedragsregels.’ Dit is volgens rechtbank Amsterdam niet veranderd door de inhoud van het veelbesproken proces-verbaal.

ANP-422036907a

Testcase Marengo

In het Marengo-proces woedt een ongekend felle strijd tussen het OM en de advocatuur. De zaak is een testcase voor de rechtsstaat.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie