De Wvggz is per 1 januari dit jaar in werking getreden. Herhaaldelijk hebben de Vereniging van Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland (vPAN) en de NOvA aandacht gevraagd voor de extra werkbelasting bij advocaten. Vervolgens schakelde het ministerie van Justitie en Veiligheid een onderzoeksbureau om dit te onderzoeken. Daaruit bleek dat de werktijd van advocaten met name is toegenomen in twee procedures: bij een zorgmachtiging zonder voorafgaande crisismaatregel en bij procedures rond een verlenging van de zorgmachtiging. De tijdsbesteding in die zaken is gemiddeld met respectievelijk 2 en 1 uur toegenomen.

Daarom wordt nu de vergoeding voor beide procedures door de Raad voor Rechtsbijstand per 6 oktober verhoogd. De vergoeding bij zorgmachtigingen zonder voorafgaande crisismaatregel stijgt van 4 naar 6 punten. De vergoeding bij verlenging van een zorgmachtiging gaat van 4 naar 5 punten. Voor alle overige procedures binnen de Wvggz blijft de vergoeding 4 punten. Met terugwerkende kracht wordt voor alle toevoegingen die vanaf 1 januari 2020 zijn afgegeven een eenmalig totaalbedrag  uitgekeerd ter waarde van één punt (€121,50 excl. btw).

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie