‘Weeronline is natuurlijk een bekende naam. Soms als een transactie binnenkomt, hoor je de naam van het bedrijf en dan moet je even zoeken wat ze doen. Dat was nu niet nodig. Deze businesscase is gebaseerd op twee componenten: enerzijds het meteorologische en anderzijds een advertentieaspect. Die combinatie was nieuw voor mij,’ vertelt Huidekoper.

Ook de deal zelf was opgedeeld in twee transacties: Bolster Investment Partners nam eerst een belang in Infoplaza, waarna Infoplaza Weeronline volledig overnam. ‘Ik was twee keer advocaat van koper. Het leuke was dat wij eerst als wederpartij van de
Infoplaza-aandeelhouders optraden, om vervolgens gezamenlijk een team te vormen als koper van Weeronline.’ ‘De klik tussen de aandeelhouders van Infoplaza en Bolster-team was direct goed,’ vertelt Huidekoper. ‘Kritische noten werden constructief gekraakt, er was een wens om het samen tot een goed einde te brengen.

Over de streep

Dat komt ook omdat beide partijen een gemeenschappelijk belang hebben. Zij gaan samen verder in de toekomst, als aandeelhouders onderling. Dus ieder punt dat ik als advocaat voor koper over de streep trek, vertegenwoordigt voor beide een waarde.’ Bij de koop van Weeronline was dat niet zo. ‘Daar namen de eigenaars honderd procent afscheid. Zij wilden een zo hoog mogelijke prijs en zo min mogelijk restaansprakelijkheid.

Deals zijn in deze coronatijd bijzonder door de economische onzekerheid. De markt is redelijk aangetrokken, maar de resultaten van de meeste ondernemingen hebben toch een tikje gekregen. Verkopers zeggen vaak dat het buiten hun invloedssfeer ligt en een tijdelijk element kent. Terwijl koper de gevolgen van COVID-19 verdisconteerd wil zien in de voorwaarden van de transactie en de prijs.’ Is er sprake van een kopersmarkt? ‘Dat niet helemaal, maar je ziet wel dat constructies die de koper beschermen weer vaker voorkomen. De prijs wordt bijvoorbeeld met een earn-outconstructie afhankelijk gemaakt van de toekomstige performance van de onderneming. Dan hoef je minder te betalen als de prestaties tegenvallen.

Voldoening

In deze deal waren veel bewegende panelen die in elkaar moesten vallen op het juiste moment. Soms was het zeker spannend en moesten we even gas geven.’ De voldoening over de goede afloop was dan ook groot. ‘Bij de signing werd ik waargenomen door onze senior Sandra Meijneke, één van onze grote talenten. Bij de closing hebben wij lekker lang met alle partijen in onze tuin staan borrelen. Dat kon eigenlijk niet beter.’

Stijn Dunk

Redacteur Advocatenblad

Profile page
Advertentie