Het aantal strafzaken (misdrijven) dat voor de rechter kwam, is in 2019 gedaald naar 85 duizend. Een jaar eerder werd in 88 duizend strafzaken een rechterlijk oordeel geveld. Dit blijkt uit de vandaag verschenen publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving 2019 (wodc.nl)U verlaat Rechtspraak.nl. In 2009 werden nog 131 duizend strafzaken aan de rechter voorgelegd. De daling is in lijn met de al jaren teruglopende geregistreerde criminaliteit.

Lees verder bij de Rechtspraak

Advertentie