In 2018 was dat percentage nog aanzienlijk lager (38 procent) terwijl in 2016 slechts 31 procent van de ‘GC’s’ een vrouw was. Volgens de GCN verdwijnt de kloof tussen mannen en vrouwen in rap tempo. Dat blijkt ook uit de salariëring. Mannelijke en vrouwelijke GC’s verdienen in Nederland ongeveer hetzelfde.

In het Nederlands heet een general counsel Hoofd juridische zaken. GC’s bepalen doorgaans met welke advocatenkantoren en andere legal serviceproviders hun bedrijf zaken doet. GCN vroeg de achterban ook naar de criteria die daarbij van belang zijn. Boven alles willen GC’s praktische en duidelijke adviezen van externe serviceproviders. Tweederde beschouwt dat als een belangrijk selectiecriterium. Twee jaar geleden was dat voor 53 procent belangrijk was, in 2016 slechts voor 36 procent.

Werkdruk

Driekwart van de GC’s ervaart de werkdruk als zwaar tot zeer zwaar. Overigens is de meerderheid van de juridische afdelingen in de afgelopen twee jaren gegroeid, constateert GCN.

Een derde van de GC’s is van mening dat hij of zij onvoldoende budget ter beschikking heeft om de afdeling op het gewenste niveau te brengen.

De GC maakt vaak onderdeel uit van de raad van bestuur of zit daar net onder. Uit het onderzoek van GCN (de 4e General Counsel NL Benchmark Survey 2020) blijkt dat het merendeel van de counsel vindt dat de functie thuishoort in de raad van bestuur. In 2016 vond nog maar 42 procent dat een goed idee.

 

Advertentie