Dit meldt het Parool dat inzage had in de bewuste brief. In augustus werd de rechter-commissaris gewraakt door een groep advocaten in het Marengo-proces. Zij zou zich vooringenomen hebben uitgelaten over advocaat Nico Meijering (Ficq & Partners). Het wrakingsverzoek werd afgewezen door de rechtbank, maar desondanks is de rechter-commissaris nu zelf opgestapt. Zij vond de kritiek van de advocaten dermate hard, dat het volgens haar niet meer mogelijk was goed te blijven functioneren binnen het proces.

Door het vertrek van de rechter-commissaris wordt het proces vertraagd. De getuigenverhoren gaan voorlopig niet door. Het incident is het zoveelste conflict tussen advocatuur, OM en rechters in het geëscaleerde Marengo-proces. Eerder ontstond er onder meer ophef over het schaduwen van twee advocaten in Dubai en het vermeende lekken van informatie door enkele raadslieden.

Telefoon kroongetuige

Bekend werd ook dat de inhoud van een telefoon van kroongetuige Nabil B. uit hetzelfde proces moet worden verstrekt aan het OM. B. gebruikte de telefoon van september 2017 tot februari 2018 vanuit de gevangenis, onder meer voor gesprekken met zijn toenmalige advocaat Derk Wiersum. Volgens B.’s huidige advocaten is de telefoon daarom een geheimhouderstuk: ze spanden een procedure aan tegen openbaarmaking. Die procedure werd verloren, maar omdat ze in cassatie gaan komt de inhoud van de telefoon niet meteen vrij. In de rechtszaal loog B. eerder onder ede over het bezit van de bewuste telefoon.

tucht-hamer-rechtbank-rechter-Pixabay-QuinceMedia

Wraking in Marengo-proces nieuw incident in reeks

De wraking in het Marengo-proces is een nieuw incident in het oplaaiende conflict tussen advocaten, het OM en de rechtbank.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie