De kritiek op het tbs-systeem wordt onder andere geuit in het rapport ‘Geen kant meer uit kunnen’ van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Daarin wordt gesteld dat er een ‘onverantwoorde druk’ op de resocialisatie van tbs’ers. Dat komt onder meer door een gebrek aan personeel en een hogere tbs-instroom, zonder dat het aantal behandelplekken groeit. Daarnaast stromen te weinig tbs’ers door van de zes Forensisch Psychiatrische Centra naar behandelafdelingen met een lichter regime. Er zijn te weinig van deze vervolgvoorzieningen.

Daarom heeft Dekker besloten de capaciteit uit te breiden van de forensische zorg: met name het aantal vervolgvoorzieningen waar tbs’ers kunnen uitstromen. Ook wordt er meer personeel aangetrokken, zodat de werkdruk in tbs-klinieken verlicht wordt. Recent is recent de arbeidsmarktcampagne ‘Werken in de forensische zorg’ gestart’, met een eigen website en verschillende radiocommercials.

Verlof

De inspectie vind het ook nodig dat er meer systematisch geleerd wordt van voorvallen rond veiligheid met tbs’ers. Dekker neemt die aanbeveling over. Zo worden de afspraken rondom het aanleveren van informatie voor de toetsing van verlof aangescherpt. Tegelijk komt er meer ruimte voor maatwerk. De vaste regel dat een tbs’er die zich niet aan de regels houdt automatisch een jaar niet met verlof mag, komt te vervallen. Die regel legt soms te veel druk op de behandeling. Voortaan wordt per situatie beslist wat het beste is.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie