Volgens managing partner Daphne Broerse, vanuit Nederland betrokken bij de bouw van het platform, hebben in deze coronacrisis zowel haar kantoor als bedrijven behoefte aan snelle oplossingen. ‘Het is momenteel erg druk in onze litigation sectie. Traditionele geschilbeslechting aan de hand van procedures kan soms erg lang duren en is niet goedkoop. Dat is niet in het belang van partijen die een probleem hebben dat voortvloeit uit de coronacrisis. Geen van beide partijen draagt schuld aan de situatie en allebei hebben ze de wil er samen uit te komen.’

Het platform is ontwikkeld in het Britse Newcastle, waar NRF een bedrijfsonderdeel heeft gevestigd dat zich toelegt op juridische innovatie. NRF Covid Resolve biedt zowel mediation als arbitrage aan, plus een combinatie van beide. Documenten worden digitaal gedeeld, een arbiter of mediator van NRF (of een derde partij) zorgt voor de procesbegeleiding.

Vaste prijzen

Hoewel vooral bedoeld voor legal counsel van grote ondernemingen, kunnen ook kleine en middelgrote bedrijven gebruikmaken van de NRF Covid Resolve, zegt Broerse. Die moeten daar dan wel de middelen voor hebben. NRF hanteert vaste prijzen. Mediation via het platform kost twintig mille, arbitrage vijftig mille. ‘Dat zijn inderdaad flinke bedragen, maar je moet je realiseren dat voor elke soort bedrijf, zowel mkb als multinational, kosten razendsnel kunnen oplopen als een geschil blijft aanslepen. Zelf verricht ik veel werk voor de bouw- en vastgoedbranche. Daar gaan grote bedragen in om. Ook in deze sector zijn partijen gebaat bij een snelle oplossing, dat speelt nog meer als partijen bijvoorbeeld niet verzekerd zijn tegen bepaalde voorvallen. NRF Covid Resolve voorziet in een oplossing in twee, vier of zes weken, afhankelijk van het gekozen traject.’

Het NRF-platform is beschikbaar voor verschillende nationale rechtsgebieden, ook de Nederlandse en Belgische. Omdat het product nog nieuw is, lopen er geen procedures. Volgens Broerse lopen er in Nederland gesprekken met drie tot vier cliënten.

Overbodig

Op het kantoor in Amsterdam werken ruim honderd professionals, het merendeel advocaten. Worden zij niet overbodig gemaakt, dankzij een instrument als Covid Resolve? ‘Ja, op dat vlak wel. Maar daar is ook niets mis mee, als ik heel eerlijk ben. Het gaat er om dat we voorzien in de behoefte van cliënten. Die zijn niet gebaat bij jarenlange gevechten of jarenlange arbitrage. Ik vind het een verplichting van de advocatuur om daarin mee te denken.’

Resolve – NRF
Coronacrisis
KeesPijnappels_01

Kees Pijnappels

Hoofdredacteur

Profile page
Advertentie