Het wetsvoorstel creëert onduidelijkheid, lost geen problemen op en is onwenselijk, meent de orde. Het leidt er toe dat de Belastingdienst inzage kan krijgen in de communicatie tussen een advocaat en zijn cliënt. ‘Het recht op vertrouwelijke communicatie met geheimhouders als advocaten komt hierdoor onder druk te staan. Daarmee wordt een belangrijk principe in onze samenleving geschaad.’

De aantasting van het verschoningsrecht is bovendien overbodig, stelt de NOvA. De wet bepaalt immers al dat de belastingplichtige verplicht is de stukken te geven als de Belastingdienst daar om vraagt. De orde wijst er daarnaast op dat er formeel niet zoiets bestaat als ‘fiscaal verschoningsrecht’, maar dat het algemeen rechtsbeginsel betreft dat geldt voor alle rechtsgebieden.

De staatssecretaris wil met zijn wetsvoorstel het verschoningsrecht verduidelijken. De NOvA zegt niet te begrijpen waarom die verduidelijking nodig is en dringt aan op overleg om eventuele knelpunten te inventariseren.

Debbie1

Wetsvoorstel verschoningsrecht brengt juist geen duidelijkheid

Het wetsvoorstel voor aanpassing van het fiscale verschoningsrecht laat aan duidelijkheid te wensen over, oordeelt belastingadvocaat Debbie Liem.

Advertentie